Information

Alle firmaets advokater er beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Advokatansvarsforsikring og lovpligtig garanti er tegnet hos CNA-Gerling Forsikring, police nr. DKFL10447570. Tvister om vores honorar kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Se advokatsamfundet.dk​.

Indbetalinger på klientkontoen er omfattet af og medregnes i den lovmæssigt fastsatte indskydergaranti, der dækker op til 100.000 euro pr. klient pr. pengeinstitut.

​Klientkonto i Nordea

Registreringsnummer: 2191

​Kontonummer: 3497591766

IBAN: DK8620003497591766

BIC/SWIFT: NDEADKKK

MARTINELLI ADVOKATFIRMA  •  ALHAMBRAVEJ 7  • 1826 FREDERIKSBERG C ­ • TLF 33 47 79 13   • ­ CVR 28834268