Entrepriseret

Vi bistår entreprenør- og rådgivningsfirmaer samt ejer- og andelsboligforeninger i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af entrepriseaftaler.

Advokat Anders Lindqvist (H) har speciale i overdragelse af loftrum og udstykning af taglejligheder.

Vores fokus er på at undgå problemer ved udførelsen af entreprisen og at søge eventuelle uoverensstemmelser afklaret hurtigst muligt. Lykkes det ikke, har vi stor erfaring med at gennemføre voldgifts- og retssager.​

​​

MARTINELLI ADVOKATFIRMA  •  ALHAMBRAVEJ 7  • 1826 FREDERIKSBERG C ­ • TLF 33 47 79 13   • ­ CVR 28834268