Information

Advokatansvarsforsikring og lovpligtig garanti er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, police nr. VAS1301104. Alle firmaets advokater er beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Tvister om vores honorar kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Se advokatsamfundet.dk​.

Indbetalinger på klientkontoen er omfattet af og medregnes i den lovmæssigt fastsatte indskydergaranti, der dækker op til 100.000 euro pr. klient pr. pengeinstitut.

​Klientkonto i Nordea

Registreringsnummer: 2191

​Kontonummer: 3497591766

MARTINELLI ADVOKATFIRMA  •  ALHAMBRAVEJ 7  • 1826 FREDERIKSBERG C ­ • TLF 33 47 79 13   • ­ CVR 28834268