Procesafdeling

Vi har en særskilt procesafdeling for småsager op til 100.000 kr., herunder sager med fri proces eller retshjælp.

Mødeforbindelse - småsager

Vi tilbyder at give møde på advokatkollegaers vegne under hovedforhandlingen og procedure i småsager – på samme måde som i foged/tvistsager.

Du oversender os blot sagens akter pr. mail, når retten har lavet fortegnelse med oplysning om hovedforhandlingens tid og sted.

Til en fast pris på 8.500 kr. + moms for forberedelse- og gennemførelse af en hovedforhandling på op til 3 timers varighed, uanset sagsgenstand.

Hovedforhandlingen forestås af en procedurevant juridisk assistent eller advokatfuldmægtig. Forberedelsen sker med en erfaren advokat.

Afregning som mødeforbindelse, så du kan videreafregne over for klient eller retshjælpsforsikringsselskab.

MARTINELLI ADVOKATFIRMA  •  ALHAMBRAVEJ 7  • 1826 FREDERIKSBERG C ­ • TLF 33 47 79 13   • ­ CVR 28834268